fbpx POSEBNA PONUDA ZA KUPOVINU DACIA VOZILA “Letnja Dacia +1 ponuda” | RENO SAVA

TRAJANJE PONUDE: od 01.06.2020.do 30.06.2020.

USLOVI PONUDE:    

Za narudžbe u periodu od 01.06.2020.do 30.06.2020, kupci SVIH MODELA novih vozila Dacia ostvaruju pravo na:

 

  • 3 + 1 godina garancije

 

Ukupno četiri godine garancije obuhvataju tri godine fabričke garancije i produženu garanciju za četvrtu godinu, ili 100.000 km, do ispunjenja prvog od dva navedena uslova.

 

  • 1servis

 

Jedan servis se odnosi na Basic ugovor o održavanju, koji podrazumeva 1x zamenu motornog ulja i filtera ulja.

 

  • 1 godinu kasko osiguranja

 

Kasko osiguranje u saradnji sa Generali Osiguranjem na bazi višegodišnjeg kasko osiguranja sa 10% učešća u šteti, minimum 100 €. Važi za prvih godinu dana od kupovine automobila. Kupac ostvaruje pravo na ovu pogodnost nezavisno od načina finansiranja kupovine.

 

PONUDA UZ DACIA FINANSIRANJE:

 

  • 1 Rata plaćena od strane Dacia

 

U periodu trajanja akcije, svi kupci koji odaberu neki od proizvoda Dacia Finansiranja, ostvaruju pravo na plaćenu 1. ratu od strane Renault Nissan Srbija u ima kupca, po zaključenom ugovoru o kreditu ili lizingu, u saradnji sa OTP Banka i OTP Lizing.

Kupac započinje svoju otplatu kredita od 2. rate koja dospeva po planu otplate definisanom u ugovoru o kreditu ili lizingu.

 

Osnovne postavke kredita u EUR:

 

  • Period finansiranja od 36 meseci do 84 mesecauzodgovarajućukamatnu stopu koja zavisi od perioda finansiranja.

 

  • Primer kredita za fizička lica: 2,99% fiksna kamata u EUR do 60meseci

 

Reprezentativni primer:Dacia Sandero1.0 Sce 75*

 

Cena vozila

8.690 EUR

Učešće

2.607 EUR

Iznos finansiranja

6.083 EUR

Period otplate kredita

60 meseci

Fiksna nominalna kamatna stopana godišnjem nivou (NKS)

2,99%

Administrativnitrošak (2,95%)

180 EUR

Iznosmesečne rate (sauključenimadministrativnimtroškom)

113 EUR

Drugitroškovikoji prate odobrenjekredita – dvemenice

100 RSD

Ukupaniznoskredita (glavnica, kamata, troškovi)

6.745 EUR

Efektivnakamatnastopanagodišnjemnivou

4,22 %

 

* Autokredit indeksiran u EUR. Reprezentativni primer za vozilo Dacia Sandero 1.0 Sce 75: cena vozila 8.690 evra, učešće 2.607 evra, iznos kredita 6.083 evra, period otplate kredita 60 meseci, NKS 2.99% na godišnjem nivou, fiksno; naknada na ime obrade kredita (2.95%) 180 evra; iznos mesečne obaveze 113 evra (sa uključenom naknadom na ime obrade kredita); Drugi troškovi koji prate odobrenje kredita: dve menice 100 dinara; Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi) 6.745 evra. EKS 4.22 % na god. nivou obračunat 29.05.2020. godine. Banka odobrava kredit u RSD, po srednjem kursu NBS. Sviiznosi u EUR su plativi u RSD Datumizradereprezentativnog primera 29.05.2020

www.otpsrbija.rs

 

NAPOMENE:

 

Ponuda se odnosi na fizička lica.

Dacia zadržava pravo izmene i ranijeg završetka trajanja svih ponuda.

Za višeinformacijaobratite se vašemnajbližemovlašćenom Dacia distributeru.

Scroll to Top