fbpx Komercijalna Akcija Renault | Fizička Lica | Maj 2022 | RENO SAVA

▪ Početek akcije: 01.05.2022.

▪ Redovan popust za sve kupce

▪ Dodatno: 5g/100.000km produžena garancija za sve kupce za 99€

▪ Glavna RCI ponuda: 5g/100.000km besplatna produžena garancija za RCI kupce

*Dodatno: Progresivna kamatna stopa od 1,99% - Osnovno osiguranje i kasko za 99€

SUV specijalni sajamski BONUS u maju (11.05. - 18.05.)

✓ Captur +300€

✓ Kadjar +300€

✓ Megane Conquest +300€

✓ Koleos +400€

Scroll to Top